Tag Archives: valorificare

valorificare

valorificare orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on valorificare

Filed under V