Tag Archives: unitate operaţională separată

unitate operaţională separată

unitate operaţională separată
structură din cadrul autorităţii contractante, separată din punct de vedere tehnic, geografic sau organizatoric de alte structuri ale autorităţii contractante

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on unitate operaţională separată

Filed under U