Tag Archives: transport internaţional

transport internaţional

transport internaţional (a)
o deplasare efectuată de un vehicul al cărui punct de plecare și punct de destinaţie se află în două state membre diferite, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau ţări terţe;
(b)
o deplasare efectuată de un vehicul al cărui punct de plecare și punct de destinaţie se află în același stat membru, în timp ce îmbarcarea sau debarcarea persoanelor are loc în alt stat membru sau într-o ţară terţă;
(c)
o deplasare efectuată de un vehicul dintr-un stat membru către o ţară terţă sau viceversa, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau ţări terţe; sau
(d)
o deplasare efectuată de un vehicul între ţări terţe, cu tranzitarea teritoriului unuia sau mai multor state membre

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (reformare))

Comments Off on transport internaţional

Filed under T

transport internaţional

transport internaţional (a)
o deplasare cu încărcătură efectuată de un vehicul al cărei punct de plecare și punct de destinaţie se află în două state membre diferite, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau ţări terţe;
(b)
o deplasare cu încărcătură efectuată de un vehicul dintr-un stat membru către o ţară terţă sau invers, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau ţări terţe;
(c)
o deplasare cu încărcătură efectuată de un vehicul între ţări terţe, cu tranzitarea teritoriului unuia sau mai multor state membre;

(d)

o deplasare fără încărcătură în legătură cu transporturile menţionate la literele (a), (b) și (c)

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri (reformare))

Comments Off on transport internaţional

Filed under T