Tag Archives: titlu de participare

titlu de participare

titlu de participare orice acţiune sau altă parte socială într-o societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acţiuni, societate în comandită pe acţiuni, societate cu răspundere limitată sau într-o altă persoană juridică sau la un fond deschis de investiţii;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under T