Tag Archives: tânăr cu risc de marginalizare socială

tânăr cu risc de marginalizare socială

tânăr cu risc de marginalizare socială persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la punctul IV, se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele categorii:

a) se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;

b) are dizabilităţi;

c) nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;

d) are copii în întreţinere;

e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;

f) este victimă a traficului de persoane.

(Art.5 Legea 76/2002 actualizată, legea șomajului)

Comments Off on tânăr cu risc de marginalizare socială

Filed under T