Tag Archives: supervizarea siguranţei zborului

supervizarea siguranţei zborului

supervizarea siguranţei zborului activitate constând în acordarea de certificate, supravegherea continuă a menţinerii condiţiilor asociate certificatelor respective, precum şi a îndeplinirii obiectivelor şi nivelurilor de siguranţă, potrivit reglementărilor specifice aplicabile

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on supervizarea siguranţei zborului

Filed under S