Tag Archives: stat membru de stabilire

stat membru de stabilire

stat membru de stabilire statul membru pe teritoriul căruia se stabilește o întreprindere, indiferent dacămanagerul său de transport este resortisant sau nu al unei alte ţări

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului)

Comments Off on stat membru de stabilire

Filed under S