Tag Archives: soi protejat

soi protejat

soi protejat un soi cultivat pentru care se acordă un brevet pentru soi de către Oficiu

(Art.2 Legea 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante)

Comments Off on soi protejat

Filed under S