Tag Archives: semnătură electronică extinsă

semnătură electronică extinsă

semnătură electronică extinsă acea semnătură electronică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este legată în mod unic de semnatar;

b) asigură identificarea semnatarului;

c) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;

d) este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în aşa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă

(Art.4 Legea 455/2001, privind semnătura electronică)

Comments Off on semnătură electronică extinsă

Filed under S