Tag Archives: propunere tehnică

propunere tehnică

propunere tehnică
parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentaţia descriptivă

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on propunere tehnică

Filed under P