Tag Archives: procedură de licitație restrânsă

procedură de licitație restrânsă

înseamnă o procedură la care orice furnizor poate solicita să participe, dar la care numai candidații invitați de BCE pot depune o ofertă

(art. 1 pct. 15 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on procedură de licitație restrânsă

Filed under P