Tag Archives: procedură de atribuire

procedură de atribuire

procedură de atribuire
etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă şi de către candidaţi/ofertanţi pentru ca acordul părţilor privind angajarea în contractul de achiziţie publică să fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitaţia deschisă, licitaţia restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluţii

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on procedură de atribuire

Filed under P