Tag Archives: prestații

prestații

înseamnă lucrările care urmează să fie executate, serviciile care urmează să fie prestate sau produsele care urmează să fie furnizate în temeiul unui contract

(art. 1 pct. 6 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on prestații

Filed under P