Tag Archives: potențial

POTENTIAL

means that the failure of the function may lead to the type of accident referred to in point 2.5.5

(Annex I 2.5.8.b COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment)

Comments Off on POTENTIAL

Filed under P

POTENȚIAL

înseamnă că defecțiunea acestei funcții poate duce la tipul de accident menționat la punctul 2.5.5

(ANEXA 1 punctul 2.5.8.b REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1136 AL COMISIEI din 13 iulie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor)

Comments Off on POTENȚIAL

Filed under P