Tag Archives: personal din învățământul superior

personal din învățământul superior

Definitie personal din învățământul superior

personal din învățământul superior

 înseamnă persoane care, prin funcțiile lor, participă direct la procesul educațional
din învățământul superior;

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii
interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under P