Tag Archives: persoană în căutarea unui loc de muncă

persoană în căutarea unui loc de muncă

persoană în căutarea unui loc de muncă
persoana care face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii

(Art.5 Legea 76/2002 actualizată, legea șomajului)

Comments Off on persoană în căutarea unui loc de muncă

Filed under P