Tag Archives: operatorul sistemului electronic de achiziţii publice

operatorul sistemului electronic de achiziţii publice

operatorul sistemului electronic de achiziţii publice
persoană juridică de drept public care asigură autorităţilor contractante suportul tehnic destinat aplicării, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on operatorul sistemului electronic de achiziţii publice

Filed under O