Tag Archives: operator economic

operator economic

operator economic
orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on operator economic

Filed under O

operator economic

operator economic
oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări – persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on operator economic

Filed under O