Tag Archives: operaţiuni de transport în cont propriu

operaţiuni de transport în cont propriu

operaţiuni de transport în cont propriu operaţiunile efectuate în scopuri necomerciale și nonprofit de o persoană fizică sau juridică, în cazul în care:
— activitatea de transport constituie numai o activitate auxiliară pentru persoana fizică sau juridică; și

—vehiculele utilizate sunt proprietatea acelei persoane fizice sau juridice sau au fost achiziţionate de persoana respectivă în rate sau au făcut obiectul unui contract de leasing pe termen lung și sunt conduse de un membru al echipei persoanei fizice sau juridice sau chiar de persoana fizică sau de membri ai personalului angajat sau pus la dispoziţia întreprinderii în temeiul unei obligaţii contractuale

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (reformare))

Comments Off on operaţiuni de transport în cont propriu

Filed under O