Tag Archives: operaţiuni de cabotaj

operaţiuni de cabotaj

operaţiuni de cabotaj — fie servicii naţionale de transport rutier de persoane efectuate contra cost în numele unui terţ, temporar, de un operator de transport într-un stat membru gazdă;

— fie îmbarcarea și debarcarea persoanelor în cadrul aceluiași stat membru, în timpul unui serviciu internaţional regulat, în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament, cu condiţia ca acesta să nu reprezinte principalul scop al serviciului respectiv

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (reformare))

Comments Off on operaţiuni de cabotaj

Filed under O

operaţiuni de cabotaj

operaţiuni de cabotaj transport naţional contra cost în numele unui terţ efectuat temporar într-un stat membru gazdă, în conformitate cu prezentul regulament

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri (reformare))

Comments Off on operaţiuni de cabotaj

Filed under O