Tag Archives: ofertant

ofertant

ofertant
orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on ofertant

Filed under O

ofertant

înseamnă un furnizor care a depus o ofertă

(art. 1 pct. 12 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on ofertant

Filed under O

ofertant

ofertant
orice operator economic care a depus ofertă în termenul de depunere a ofertelor indicat în anunţul/invitaţia de participare

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on ofertant

Filed under O