Tag Archives: ofertă alternativă

ofertă alternativă

ofertă alternativă
oferta care respectă cerinţele minime şi eventualele cerinţe specifice prevăzute în documentele achiziţiei, dar care propune o soluţie diferită într-o măsură mai mare sau mai mică

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on ofertă alternativă

Filed under O