Tag Archives: ofertă

ofertă

ofertă
actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on ofertă

Filed under O

ofertă

ofertă
actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on ofertă

Filed under O