Tag Archives: ocupaţia de operator de transport rutier de persoane

ocupaţia de operator de transport rutier de persoane

ocupaţia de operator de transport rutier de persoane activitatea oricărei întreprinderi care efectuează, cu ajutorul unor autovehicule construite și echipate astfel încât să fie potrivite pentru transportul a mai mult de nouă persoane, inclusiv conducătorul auto, și destinate acestui scop, servicii de transport de persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori, contra cost, plătite de către persoana transportată sau de către organizatorul transportului

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului)

Comments Off on ocupaţia de operator de transport rutier de persoane

Filed under O

ocupaţia de operator de transport rutier de persoane

 ocupaţia de operator de transport rutier de persoane potrivit definiţiei din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, activitatea oricărei întreprinderi care efectuează, cu ajutorul unor autovehicule construite şi echipate astfel încât să fie potrivite pentru transportul a mai mult de nouă persoane, inclusiv conducătorul auto, şi destinate acestui scop, servicii de transport de persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori, contra cost, plătite de către persoana transportată sau de către organizatorul transportului

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on ocupaţia de operator de transport rutier de persoane

Filed under O