Tag Archives: ocupaţia de operator de transport rutier

ocupaţia de operator de transport rutier

ocupaţia de operator de transport rutier ocupaţia de operator de transport rutier de persoane sau ocupaţia de operator de transport rutier de marfă

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului)

Comments Off on ocupaţia de operator de transport rutier

Filed under O