Tag Archives: mobilitate

mobilitate

mobilitate

 înseamnă acțiunea de deplasare fizică în altă țară, în vederea efectuării de cursuri, a acumulării unei experiențe profesionale, a participării la unele activități de învățare, predare sau cercetare sau la o activitate administrativă conexă, cu ajutorul, de fiecare dată când este posibil, al unei formări pregătitoare pentru a învăța limba țării gazdă; L 340/86 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 19.12.2008 (1) JO L 327, 24.11.2006, p. 45

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under M