Tag Archives: lot

lot

lot
fiecare parte din obiectul contractului de achiziţie publică, obiect care este divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel încât să corespundă mai bine nevoilor autorităţii contractante, precum şi capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la 6 sectoarele specializate ale IMM-urilor sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on lot

Filed under L