Tag Archives: liste oficiale

liste oficiale

liste oficiale
listele administrate de organismele competente, cuprinzând informaţii cu privire la operatorii economici înscrişi pe liste şi care reprezintă un mijloc de dovadă a îndeplinirii cerinţelor de calificare şi selecţie prevăzute în liste

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on liste oficiale

Filed under L