Tag Archives: licitaţie electronică

licitaţie electronică

licitaţie electronică
procesul repetitiv desfăşurat prin mijloace electronice după o evaluare iniţială completă a ofertelor, în cadrul căruia ofertanţii au posibilitatea de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte valori ale unor elemente ale ofertei, care permite clasificarea ofertelor prin metode automate de evaluare

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on licitaţie electronică

Filed under L

licitație electronică

înseamnă un proces repetitiv care implică un sistem electronic prin care sunt prezentate prețuri noi, revizuite descrescător, și/sau valori noi cu privire la anumite elemente ale ofertelor, proces ce are loc după o primă evaluare completă a ofertelor și care permite realizarea clasamentului acestora pe baza unor metode automate de evaluare

(art. 1 pct. 18 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on licitație electronică

Filed under L

licitaţie electronică

licitaţie electronică
procesul repetitiv realizat după o primă evaluare completă a ofertelor, în care ofertanţii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte elemente ale ofertei; evaluarea finală trebuie să se realizeze în mod automat prin mijloacele electronice utilizate

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on licitaţie electronică

Filed under L