Tag Archives: Învăţarea pe tot parcursul vieţii

Învăţarea pe tot parcursul vieţii în Uniunea Europeană. Programul de învăţare continuăConf. univ. dr. Radu Stancu

The Lisbon European Council of 23 and 24 March 2000 set a strategic goal for the European Union to become the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion. A Lifelong Learning Programme should therefore be established to contribute through lifelong learning to the development of the European Union as an advanced knowledge society, with sustainable economic development, more and better jobs and greater social cohesion.

  1. Cadrul general creat de Uniunea Europeană pentru asigurarea învăţării pe tot parcursul vieţii

Consiliul European, instituţie politică a Uniunii Europene, alcătuit din şefii de stat şi/sau şefii de guverne ai statelor membre ale Uniunii Europene, în şedinţa sa de la Lisabona din 23 şi 24 martie 2000 a stabilit obiectivul strategic ca Uniunea Europeană să devină cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume, capabilă de o creştere economică durabilă, însoţită de o creştere cantitativă şi calitativă a numărului de locuri de muncă şi de o mai mare coeziune socială. Continue reading

Comments Off on Învăţarea pe tot parcursul vieţii în Uniunea Europeană. Programul de învăţare continuăConf. univ. dr. Radu Stancu

Filed under Articole drept