Tag Archives: întreprindere publică

întreprindere publică

întreprindere publică

persoana juridică ce desfăşoară activităţi economice şi asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaţiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective, influenţa dominantă a unei autorităţi contractante, astfel cum este definită aceasta la art. 8 lit. a), b) sau c); prezumţia de exercitare a influenţei dominante se aplică în orice situaţie în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe autorităţi contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) se află, direct ori indirect, în cel puţin unul dintre următoarele cazuri:

– deţin majoritatea capitalului subscris;

– deţin controlul majorităţii voturilor în organul de conducere, cum ar fi adunarea generală;

– pot numi în componenţa consiliului de administraţie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on întreprindere publică

Filed under I