Tag Archives: în scris

în scris

înseamnă orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus și ulterior comunicat, inclusiv informații transmise și păstrate prin mijloace electronice

(art. 1 pct. 21 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on în scris

Filed under I