Tag Archives: grup de societăți

GRUP DE SOCIETĂȚI

înseamnă o întreprindere-mamă, alături de toate întreprinderile-filială ale acesteia;

(art. 2 Poziția (UE) nr. 7/2015 în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind procedurile de insolvență (reformare) Adoptată de Consiliu la 12 martie 2015, JO C 141, 28.4.2015)

Comments Off on GRUP DE SOCIETĂȚI

Filed under G