Tag Archives: gestionarea riscurilor

gestionarea riscurilor

gestionarea riscurilor determinarea sistematică a riscurilor şi punerea în practică a tuturor măsurilor necesare pentru a limita expunerea la riscuri; acest termen include activităţi de genul colectării de date şi de informaţii, analizării şi evaluării riscurilor, recomandării şi adoptării de măsuri, precum şi controlul şi evaluarea periodică ale procesului şi ale rezultatelor sale, pe bază de surse şi de strategii naţionale şi internaţionale

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on gestionarea riscurilor

Filed under G