Tag Archives: furnizor

furnizor

furnizor
entitatea care pune la dispoziţia unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a acestora, dacă este cazul, ori care prestează servicii către acesta, care nu are calitatea de subcontractant

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on furnizor

Filed under F

furnizor

înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice entitate publică sau grup de astfel persoane și/sau entități care oferă pe piață execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii

(art. 1 pct. 10 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on furnizor

Filed under F