Tag Archives: economice și politice ale ieșirii Regatului Unit al Marii Britanii din Uniunea Europeană

Consecințe juridice, instituționale, administrative, economice și politice ale ieșirii Regatului Unit al Marii Britanii din Uniunea Europeană – conf. univ. dr. Stancu Radu, lect. univ. dr. Viziteu Mădălina

Aspecte juridice

  1. 50 prevede că statul în cauză trebuie să notifice intenția sa Consiliului.

În lipsa unei notificări Uniunea Europeană nu poate întreprinde nici o acțiune.

  1. După notificare sunt două posibilități:
  2. în baza orientărilor Consiliului European, Uniunea negociază și încheie un acord de retragere. Consiliul adoptă o decizie de autorizare a începerii negocierii.

Acordul se încheie în numele Uniunii de Consiliu care hotărăște cu majoritate calificată, după aprobarea Parlamentului European. Tratatele încetează să se aplice statului în cauză de la data intrării în vigoare a acordului de retragere;

  1. a doua variantă este că, tratatele încetează să se aplice statului care se retrage după doi ani de la notificarea retragerii.

Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că reprezentatul statului care se retrage numai poate participa la dezbateri și nici la adoptarea deciziilor Consiliului European și Consiliului.

Premierul demisionar a anunțat deja că nu va face notificarea, lăsând această procedură premierului care va fi desemnat.

Art. 50 alin. 1 din Tratatul privind Uniunea Europeană mai prevede că statul membru care dorește să se retragă, hotărăște în conformitate cu normele sale constituționale. Nu putem anticipa dacă, potrivit normelor Regatului Unit al Marii Britanii nu va exista un impediment care să ducă la invalidarea referendumului. Oricând pot să apară aspecte de această natură. Un exemplu ar fi ca în dreptul intern al României, în sensul că nu au fost luați în calcul cetățenii britanici aflați în cuprinsul Commonwealth-ului. E o presupunere.

Continue reading

Comments Off on Consecințe juridice, instituționale, administrative, economice și politice ale ieșirii Regatului Unit al Marii Britanii din Uniunea Europeană – conf. univ. dr. Stancu Radu, lect. univ. dr. Viziteu Mădălina

Filed under Articole drept