Tag Archives: drum public

drum public

drum public
orice cale de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice; drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on drum public

Filed under D

drum public

drum public
drumul deschis circulaţiei publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

(Art.3 Legea 265/2008, privind gestionarea siguranţei circulatiei)

Comments Off on drum public

Filed under D