Tag Archives: drept penal european

Aspecte de drept penal european conf. univ. dr. Radu Stancu, lect.univ.dr. Mădălina Viziteu

Prezenta comunicare își propune să aducă o contribuție la dezbaterea privind apariția unei noi ramuri a dreptului și a raportului acesteia cu dreptul intern al statelor membre. Apoi este de lămurit dacă dreptul penal european este un drept ținând numai de Uniunea Europeană sau este vorba și de un drept al statelor membre ale Consiliului Europei. Nu lipsit de interes este și aspectul privind conținutul acestuia. Este alcătuit numai din normele dreptului penal izvorând din acte comunitare, din acte comunitare și ale Consiliului Europei sau în normele acestuia intră și aspecte de drept național aplicabile infracțiunilor cu caracter transnațional.

Continue reading

Comments Off on Aspecte de drept penal european conf. univ. dr. Radu Stancu, lect.univ.dr. Mădălina Viziteu

Filed under Articole drept