Tag Archives: drept

RAPORTUL DINTRE DREPT ŞI MORALÃ Lect.univ.dr. Viziteu Mãdãlina

Încă de la început, trebuie să subliniem faptul că nu doar dreptul stabileşte reguli de conduită socială.

Morala reglementează şi călăuzeşte conduita oamenilor în societate. Romanii, prin Celsus, defineau dreptul ca „ars boni et aequi” (arta binelui şi a echităţii), binele şi echitatea fiind categorii ale moralei. Între preceptele dreptului lor se întâlnesc atât principii morale, ca honeste vivere, şi neminem laedere, dar şi principiul de drept distributiv, suumum cuique tribuere.

Morala poate fi definită ca ştiinţa binelui şi a fericirii, dar şi prin raportare la bunele moravuri.

Din analiza procesului de apariţie a dreptului observăm faptul că acesta s-a format şi a dobândit personalitate prin desprinderea treptată din normele de morală şi din obiceiuri. Putem spune astfel că morala precede dreptul şi că ambele au evoluat într-o strânsă interdependenţă.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Articole drept