Tag Archives: documentaţie de atribuire

documentaţie de atribuire

documentaţie de atribuire
documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on documentaţie de atribuire

Filed under D