Tag Archives: documentaţia de atribuire

documentaţia de atribuire

documentaţia de atribuire
documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on documentaţia de atribuire

Filed under D