Tag Archives: document al achiziţiei

document al achiziţiei

document al achiziţiei
anunţul de participare, documentaţia de atribuire, precum şi orice document suplimentar emis de autoritatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie ori stabili elemente ale achiziţiei sau ale procedurii de atribuire

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on document al achiziţiei

Filed under D