Tag Archives: doctorat

doctorat

doctorat

(al treilea ciclu) înseamnă programe de învățământ
superior efectuate după obținerea unei diplome de
studii superioare, care conduc la o diplomă de doctorat
propusă de o instituție de învățământ superior sau, în
statele membre în care legislația și practicile naționale o
permit, de un centru de cercetare;

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii
interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under D