Tag Archives: dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice

dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice

dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice acel dispozitiv de creare a semnăturii electronice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) datele de creare a semnăturii, utilizate pentru generarea acesteia, să poată apărea numai o singură dată şi confidenţialitatea acestora să poată fi asigurată;

b) datele de creare a semnăturii, utilizate pentru generarea acesteia, să nu poată fi deduse;

c) semnătura să fie protejată împotriva falsificării prin mijloacele tehnice disponibile la momentul generării acesteia;

d) datele de creare a semnăturii să poată fi protejate în mod efectiv de către semnatar împotriva utilizării acestora de către persoane neautorizate;

e) să nu modifice datele în formă electronică, care trebuie să fie semnate, şi nici să nu împiedice ca acestea să fie prezentate semnatarului înainte de finalizarea procesului de semnare

(Art.4 Legea 455/2001, privind semnătura electronică)

Comments Off on dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice

Filed under D