Tag Archives: diplomă dublă sau multiplă

diplomă dublă sau multiplă

diplomă dublă sau multiplă  înseamnă două sau mai multe diplome naționale eliberate de două sau mai multe instituții de învățământ superior și recunoscute oficial în țările în care se află instituțiile de învățământ superior respective;

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under D