Tag Archives: diplomă comună

diplomă comună

diplomă comună înseamnă o diplomă unică eliberată de cel puțin două instituții de învățământ superior care oferă un program integrat și recunoscut oficial în țările în care se află instituțiile care acordă diplomele;

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under D