Tag Archives: dialog competitiv

dialog competitiv

înseamnă o procedură la care orice furnizor poate solicita să participe și în cadrul căreia BCE conduce un dialog cu candidații admiși la această procedură, în vederea dezvoltării uneia sau mai multor soluții adecvate care să poată răspunde cerințelor sale

(art. 1 pct. 17 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on dialog competitiv

Filed under D