Tag Archives: date de identificare

date de identificare

 

date de identificare orice informaţii care pot permite sau facilita efectuarea tipurilor de operaţiuni menţionate la pct. 11, precum un cod de identificare, numele sau denumirea, domiciliul ori sediul, numărul de telefon, fax, adresa de poştă electronică, numărul de înmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, codul de înregistrare fiscală, codul numeric personal şi altele asemenea

(Art.1 Legea 365/2002 (r1), privind comerţul electronic)

Leave a Comment

Filed under D