Tag Archives: Curtea Europeană a Drepturilor Omului Hotărâre nr. 7/2005

Curtea Europeană a Drepturilor Omului Hotărâre nr. 7/2005 în cauza Străin şi alţii împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 

Hotărâre nr. 7/2005
din 21/07/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 99 din 02/02/2006
în cauza Străin şi alţii împotriva României

 

    CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI
SECŢIA A TREIA

 

    (Cererea nr. 57.001/00)
Definitivă la 30 noiembrie 2005

 

    În cauza Străin şi alţii împotriva României,
    Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a treia), întrunită în cadrul unei camere formate din domnii: B.M. Zupancic, preşedinte, J. Hedigan, L. Caflisch, C. Bîrsan, doamnele: M. Tsatsa-Nikolovska, A. Gzulumyan, R. Jaeger, judecători, şi domnul V. Berger, grefier de secţie,
    după ce a deliberat în Camera de consiliu la 30 iunie 2005, pronunţă următoarea hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:

Continue reading

Comments Off on Curtea Europeană a Drepturilor Omului Hotărâre nr. 7/2005 în cauza Străin şi alţii împotriva României

Filed under Jurisprudenta CEDO