Tag Archives: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

Curtea Europeană a Drepturilor Omului Hotărâre în Cauza Davidescu împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 

Hotărâre
din 16/11/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 265 din 19/04/2007
în Cauza Davidescu împotriva României

 

    (Cererea nr. 2.252/02)

 

    În Cauza Davidescu contra României,
    Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a III-a), statuând în cadrul unei camere compuse din: domnii B. M. Zupancic, preşedinte, C. Bîrsan, V. Zagrebelsky, E. Myjer, David Thor Bjorgvinsson, doamnele I. Ziemele, I. Berro-Lefevre, judecători, şi domnul V. Berger, grefierul secţiei,
    după ce a deliberat în Camera de consiliu la data de 24 octombrie 2006,
    pronunţă următoarea hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:

Continue reading

Comments Off on Curtea Europeană a Drepturilor Omului Hotărâre în Cauza Davidescu împotriva României

Filed under Jurisprudenta CEDO

Curtea Europeană a Drepturilor Omului Hotărâre nr. 2 definitivă la 30 noiembrie 2005, în Cauza Moldovan şi alţii împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 

Hotărâre nr. 2 definitivă la 30 noiembrie 2005, în Cauza Moldovan şi alţii împotriva României
din 12/07/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 317 din 10/04/2006

 

    (cererile nr. 41.138/98 şi 64.320/01)

 

    [Reclamanţi: Iulius Moldovan, Melenuţa Moldovan, Maria Moldovan, Otilia Rostaş, Petru (Gruia) Lăcătuş, Maria Floarea Zoltan şi Petru (Dîgăla) Lăcătuş]
    În Cauza Moldovan şi alţii împotriva României [reclamanţi: Iulius Moldovan, Melenuţa Moldovan, Maria Moldovan, Otilia Rostaş, Petru (Gruia) Lăcătuş, Maria Floarea Zoltan şi Petru (Dîgăla) Lăcătuş],
    Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a II-a), reunită în cadrul unei camere formate din: domnii J.-P. Costa, preşedinte, L. Loucaides, C. Bîrsan, K. Jungwiert, V. Butkevych, W. Thomassen, A. Mularoni, judecători, şi doamna S. Dolle, grefier de secţie,
    după ce au deliberat în Camera de consiliu, la data de 3 iunie 2003 şi 16 iunie 2005, pronunţă hotărârea următoare, adoptată la această ultimă dată:

Continue reading

Comments Off on Curtea Europeană a Drepturilor Omului Hotărâre nr. 2 definitivă la 30 noiembrie 2005, în Cauza Moldovan şi alţii împotriva României

Filed under Jurisprudenta CEDO

Curtea Europeană a Drepturilor Omului Hotărâre în Cauza Surugiu împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 

Hotărâre
din 20/04/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 388 din 05/05/2006
în Cauza Surugiu împotriva României

 

    CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI
SECŢIA A II-A

 

    Strasbourg
(Cererea nr. 48.995/1999)

 

    Hotărârea rămâne definitivă în condiţiile definite în art. 44 alin. (2) din Convenţie. Poate suferi modificări de formă.

 

    În Cauza Surugiu împotriva României,
    Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a II-a), statuând în cadrul unei camere formate din: domnii J.-P. Costa, preşedinte, L. Loucaides, C. Bîrsan, K. Jungwiert, V. Butkevych, doamnele W. Thomassen, A. Mularoni, judecători, şi domnul T.L. Early, grefier adjunct de secţie,
    după ce a deliberat în Camera de consiliu la data de 9 septembrie 2003 şi la data de 23 martie 2004,
    pronunţă următoarea hotărâre, adoptată la această ultimă dată:

Continue reading

Comments Off on Curtea Europeană a Drepturilor Omului Hotărâre în Cauza Surugiu împotriva României

Filed under Jurisprudenta CEDO

Curtea Europeană a Drepturilor Omului Hotărâre în cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României (Cererea nr. 46.572/99)

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 

Hotărâre
din 28/09/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 484 din 08/06/2005
în cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României (Cererea nr. 46.572/99)

 

    În cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României,
    Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a II-a), statuând în cadrul unei camere formate din: domnii J.-P. Costa, preşedinte, A. B. Baka, L. Loucaides, C. Bîrsan, K. Jungwiert, M. Ugrekhelidze, doamna A. Mularoni, judecători, şi doamna S. Dolle, grefier de secţie,
    după ce a deliberat în Camera de Consiliu la 7 septembrie 2004,
    pronunţă următoarea hotărâre, adoptată la această dată:

Continue reading

Comments Off on Curtea Europeană a Drepturilor Omului Hotărâre în cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României (Cererea nr. 46.572/99)

Filed under Jurisprudenta CEDO

Curtea Europeană a Drepturilor Omului Hotărâre în cauza Pantea împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 

Hotărâre
din 03/06/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1150 din 06/12/2004
în cauza Pantea împotriva României*)

 

    __________
   *) Hotărârea este reprodusă în facsimil.

 

    (Cererea nr. 33343/96)

 

    În cauza Pantea împotriva României,
    Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a doua), formată din: d-nii: J.-P. Costa, preşedinte, A.B. Baka, L. Loukaides, C. Bîrsan, K. Jungwiert, M. Ugrekhelidze, d-na. A. Mularoni, judecători, d-na. S. Dolle, grefieră de secţie
    După ce a deliberat în Camera de Consiliu, la data de 13 mai 2003,
    Pronunţă următoarea hotărâre:

Continue reading

Comments Off on Curtea Europeană a Drepturilor Omului Hotărâre în cauza Pantea împotriva României

Filed under Jurisprudenta CEDO

Curtea Europeană a Drepturilor Omului Hotărâre în cauza Cumpănă şi Mazăre împotriva României (Cererea nr. 33.348/96)

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 

Hotărâre
din 17/12/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 501 din 14/06/2005
în cauza Cumpănă şi Mazăre împotriva României (Cererea nr. 33.348/96)

 

    În cauza Cumpănă şi Mazăre împotriva României,
    Curtea Europeană a Drepturilor Omului, reunită în Marea Cameră formată din: domnii L. Wildhaber, preşedinte, C.L. Rozakis, J.-P. Costa, G. Ress, Sir Nicolas Bratza, domnul I. Cabral Barreto, doamna V. Straznicka, domnii C. Bîrsan, P. Lorenzen, J. Casadevall, B. Zupancic, J. Hedigan, M. Pellonpaa, A.B. Baka, R. Maruste, M. Ugrekhelidze, K. Hajiyev, judecători, şi domnul P.J. Mahoney, grefier,
    după deliberare în Camera de Consiliu la 1 septembrie 2004 şi 10 noiembrie 2004,
    pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la această ultimă dată.

Continue reading

Comments Off on Curtea Europeană a Drepturilor Omului Hotărâre în cauza Cumpănă şi Mazăre împotriva României (Cererea nr. 33.348/96)

Filed under Jurisprudenta CEDO

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI HOTĂRÂREA din 27 iunie 2000 Cauza Constantinescu împotriva României

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

Secţia I

 

HOTĂRÂREA din 27 iunie 2000

 

Cauza Constantinescu împotriva României

 

(Plângerea nr. 28.871/1995)

 

PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL  NR. 279 din 30 mai 2001

 

În cauza Constantinescu împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (secţia I), constituită în Camera formată din următorii judecători:

doamna W. Thomassen, preşedinte,

domnul L. Ferrari Bravo,

domnul Gaukur Jorundsson,

domnul R. Turmen,

domnul J. Casadevall,

domnul B. Zupancic, judecători,

domnul Ş. Beligrădeanu, judecător ad-hoc,

şi domnul M. O’Boyle, grefier al secţiei,

după ce a deliberat în Camera de Consiliu, în zilele de 21 martie şi 6 iunie 2000,

a pronunţat următoarea hotărâre, adoptată azi, 27 iunie 2000:

Continue reading

Comments Off on CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI HOTĂRÂREA din 27 iunie 2000 Cauza Constantinescu împotriva României

Filed under Jurisprudenta CEDO

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI HOTĂRÂREA din 11 ianuarie 2000 în cauza Ignaccolo-Zenide împotriva României PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 6 din 8 ianuarie 2001

În cauza Ignaccolo-Zenide împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia I), constituită în Camera având următoarea componenţă:

doamna E. Palm, preşedinte;

domnii J. Casadevall;

Gaukur Jorundsson;

  1. Turmen;

doamna W. Thomassen;

domnul R. Maruste, judecători;

doamna A. Diculescu-Şova, judecător ad-hoc;

şi domnul M. O’Boyle, grefier secţie,

după deliberarea care a avut loc în Camera de Consiliu la data de 14 septembrie 1999 şi apoi la data de 11 ianuarie 2000,

pronunţă următoarea hotărâre, adoptată la această ultimă dată:

Continue reading

Comments Off on CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI HOTĂRÂREA din 11 ianuarie 2000 în cauza Ignaccolo-Zenide împotriva României PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 6 din 8 ianuarie 2001

Filed under Jurisprudenta CEDO

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI HOTARIREA din 28 octombrie 1999 în cauza Brumărescu împotriva României PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 414 din 31 august 2000

În cauza Brumărescu împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, conform art. 27 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (convenţia), modificată prin Protocolul nr. 11*1), şi în baza dispoziţiilor aplicabile din regulament*2), constituită în Marea Cameră formată din următorii judecători:

domnul L. Wildhaber, preşedinte;

doamna E. Palm;

domnul C. Rozakis;

sir Nicolas Bratza;

domnii L. Ferrari Bravo;

  1. Caflisch;
  2. Loucaides;

J.-P. Costa;

  1. Fuhrmann;
  2. Jungwiert;
  3. Zupancic;

doamna N. Vajic;

domnul J. Hedigan;

doamna M. Tsatsa-Nikolovska;

domnii T. Panţîru;

  1. Levits;
  2. Mihai, judecător ad-hoc;

şi doamna M. De Boer-Buquicchio, grefier adjunct,

după ce a deliberat în Camera de Consiliu, în zilele de 17 iunie şi 30 septembrie 1999,

pronunţă următoarea hotărâre, adoptată la data de 30 septembrie 1999:

Continue reading

Comments Off on CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI HOTARIREA din 28 octombrie 1999 în cauza Brumărescu împotriva României PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 414 din 31 august 2000

Filed under Jurisprudenta CEDO